Laserová operácia očí

Predstavte si život bez okuliarov a kontaktných šošoviek. Už žiadne žmúrenie v snahe rozpoznávať tváre, žiadne pálenie očí z kontaktných šošoviek, žiadne hľadanie zatúlaných okuliarov. Okúste, ako chutí sloboda vďaka rýchlym a bezbolestným laserovým operáciám očí v IVIO CLINIC.

Moderné lasery umožňujú šetrne a rýchlo odstrániť všetky bežné očné refrakčné chyby ako krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť, vrátane možných kombinácií s astigmatizmom. Našim klientom ponúkame možnosť zbaviť sa okuliarov alebo kontaktných šošoviek prostredníctvom viacerých metód za použitia excimerového laseru Mel 90 a/alebo femtosekundového laseru Visumax. O vhodnej metóde rozhodne lekár na základe predoperačného vyšetrenia.

Čo by ste mali vedieť o laserovej operácií očí

Čo očakávať

3 základné metódy laserových operácií v IVIO CLINIC

Najčastejšie vykonávané typy laserových operácií sú:

  • Operácia excimerovým laserom metódou SURFACE PRO
  • Šetrná operácia metódou FEMTO LASIK
  • Minimálne invazívna operácia metódou Relex Smile

SURFACE PRO

Operácia SURFACE PRO prebieha za použitia excimerového laseru Mel 90 od renomovanej firmy Zeiss. Pri tejto metóde sa pôsobením roztoku alkoholu uvoľní epitel rohovky nad operovanou zónou, ktorý sa odklopí a excimerovým laserom sa realizuje excimer laserová ablácia, čím sa skoriguje refrakčná chyba. Následne sa priloží epitel a nasadí sa ochranná kontaktná šošovka, ktorá sa ponechá 4 dni.

Obnovenie zraku po liečbe metódou SURFACE PRO vo všeobecnosti trvá dlhšie, než v prípade iných zákrokov a môžu ho sprevádzať isté nepríjemné pocity. Aj keď existujú iné uznávané laserové techniky na korekciu zraku, SURFACE PRO je dnes prijatá ako dobré ekonomické riešenie.

Touto metódou je možné operovať: krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus

FEMTO LASIK

Operácia FEMTO LASIK prebieha za použitia 2 typoch laseru. Femtosekundového laseru Visumax a excimerového laseru Mel 90 značky Zeiss. Prvý femtosekundový laser nám vytvorí na rohovke povrchovú lamelu, ktorá sa následne nadvihne a v mieste odklopenej lamely sa vykoná pomocou druhého excimerového lasera tzv. laserová ablácia, ktorá vedie ku korekcii refrakčnej chyby. Na záver operácie sa lamela opäť priklopí naspäť.

FEMTO LASIK je najpokrokovejšia forma tohto lamelového zákroku a dnes sa vo veľkej miere používa na celom svete. Rekonvalescencia a zlepšenie videnia bývajú veľmi rýchle a minimálne bolestivé.  Pacienti po operácii len zriedka pociťujú vedľajšie účinky spojené so samotným zákrokom. V porovnaní s najnovšou metódou Relex SMILE bol však v istých štúdiách zaznamenaný väčší výskyt dlhodobého syndrómu suchého oka.

Touto metódou je možné operovať: krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus

Relex SMILE

Metóda Relex SMILE je minimálne invazívny druh liečby, ktorý na rozdiel od predchádzajúcich metód nevyžaduje vytvorenie lamely. Vo vnútri rohovky dochádza pomocou femtosekundového lasera Visumax k vytvoreniu tenkého rohovkového tkaniva tzv. lentikuly a malého rezu. V ďalšej fáze operácie sa lentikula odstráni zvnútra rohovky cez tento malý rez. Odstránením lentikuly dochádza k zmene zakrivenia rohovky, čím sa dosiahne požadovaná korekcia refrakčnej chyby.

Metóda Relex SMILE je najnovšou a najmodernejšou metódou. Je minimálne invazívna a prehojenie rohovky je rýchle a minimálne invazívne. V porovnaní s ostatnými metódami dochádza v prípade tejto metódy k menšiemu narušeniu povrchu rohovky a nižšiemu výskytu okamžitých pooperačných príznakov suchého oka.

Touto metódou je možné operovať: krátkozrakosť a astigmatizmus

SKUPINOVÉ ZĽAVY NA LASEROVÚ OPERÁCIU OČÍ

Čím viac vás je, tým menej platíte. Získajte zvýhodnené ceny laserovej operácie očí pre vás aj vašich priateľov. Prihláste skupinu 3 a viac ľudí u nás v IVIO Clinic, objednajte sa na predoperačné vyšetrenie a vydajte sa spoločne na cestu za lepšou kvalitou života. Ponuka skupinových zliav platí pre zákroky Surface Pro, Femto Lasik a Relex Smile.
Cenník laserovej operácie očí pre skupiny Surface Pro Femto Lasik Relex Smile
Cena Úspora Cena Úspora Cena Úspora
Cena za 2 oči 1200€ 1200€ 1890€
Cena pre skupinu 3 osôb* 1100€ 100€ 1100€ 100€ 1590€ 300€
Cena pre skupinu 4 osôb* 1100€ 200€ 1100€ 200€ 1490€ 400€
Cena pre skupinu 5 osôb* 900€ 300€ 900€ 300€ 1390€ 500€
Cena pre skupinu 6 osôb* 800€ 400€ 800€ 400€ 1290€ 600€
Cena pre skupinu 7 osôb* 750€ 450€ 750€ 450€ 1250€ 640€
Cena pre skupinu 8 osôb* 700€ 500€ 750€ 500€ 1200€ 690€
*Cena za operáciu oboch očí/osoba Viac informacií o pravidlách využitia zľavy pre skupiny
Cenník laserových operácií – korekcia zraku do 40 rokov (ceny za 1 oko) Poistenec Samoplatca
SURFACE 400 400
SURFACE PRO 600 600
FEMTO LASIK 600 600
PRESBYOND 1300 1300
Relex SMILE 990 990
Dokorekcia 300 300
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny.