Operácia šedého zákalu

Čo je to šedý zákal?

Šedý zákal, nazývaný aj katarakta znamená zakalenie očnej šošovky. Je to ochorenie, pri ktorom šošovka stráca svoju priehľadnosť a začína sa zakaľovať (najčastejšie z dôvodu degenerácie). Zakalenie šošovky zabraňuje prechodu lúčov na sietnicu oka. Ochorenie sa vyskytuje predovšetkým vo vyššom veku, výnimočne u mladých ľudí alebo i detí.

Liečba šedého zákalu

Jedinou možnou liečbou je operácia, pri ktorej je zakalená šošovka nahradená novou, umelou vnútroočnou šošovkou. U nás v IVIO CLINIC realizujeme operácie sivého zákalu štandardnou aj modernejšou metódou, s použitím femtosekundového laseru. Pacient si tiež môže vybrať z rôznych typov vnútroočných šošoviek, ktoré sa líšia optickými vlastnosťami a použitým materiálom.

Moderné technológie nám umožňujú realizovať zákrok ambulantne a úplne bezbolestne. Zákrok trvá len niekoľko minút. Bežnú operáciu s implantáciou štandardnej, monofokálnej vnútroočnej šošovky hradia zdravotné poisťovne. Laserová operácia je šetrnejšia a je vykonávaná za príplatok. Operácia sivého zákalu je najčastejším chirurgickým zákrokom celosvetovo.

Priebeh operácie

Pred operáciou je klient vyšetrený priamo na našej klinike. Na základe precízneho merania oka, je vypočítaná najvhodnejšia dioptrická hodnota umelej vnútroočnej šošovky. Klient si po konzultácii s lekárom môže vybrať pre neho najvhodnejšiu šošovku na základe jeho potrieb.

Operácia sa realizuje ambulantne, v lokálnej anestéze, po znecitlivení oka kvapkami. Behom operácie je pacient pri vedomí a môže komunikovať s operatérom. Po operácii klient odchádza domov. Spolu s podrobnou dokumentáciou si klient odnáša priamo z kliniky nevyhnutné očné kvapky a je s ním dohodnutý termín pooperačnej kontroly.

Cenník šošoviek pri operácií šedého zákalu (ceny za 1 oko)PoistenecSamoplatca
Monofokálna šošovka BASIC0730
Monofokálna šošovka PLUS170830
Monofokálna šošovka PREMIUM190930
Šošovka s rozšíreným rozsahom videnia7801280
Tórická šošovka s rozšíreným rozsahom videnia10301430
Tórická monofokálna šošovka3801130
Multifokálna šošovka7801280
Tórická multifokálna šošovka10301430
Cenník doplnkových výkonov (ceny za 1 oko) Poistenec Samoplatca
Asistencia femtosekundovým laserom LenSx 390 390
Operácia sekundárnej katarakty YAG laserom 50 230
Laserová dokorekcia 300 300
Cenník sekundárna implantácia IOL (ceny za 1 oko)PoistenecSamoplatca
Monofokálna IOL do sulkus ciliaris500500
Artisan aphakia/Iris Claw IOL1001200
Repozícia implantovanej IOL50350
Explantácia a reimplantácia IOL200800
.