Očné vyšetrenie

Základné očné vyšetrenie

Základné očné vyšetrenie zahŕňa objektívne aj subjektívne metódy vyšetrenia klienta.

Objektívne metódy vyšetrenia pozostávajú z realizovania viacerých meraní. K základným meraniam patrí meranie dioptrickej hodnoty refrakčnej chyby, parametre zakrivenia a hrúbky rohovky, očný tlak a  vyšetrenie spekulárnym mikroskopom, ktorý detailne vyšetruje štruktúru najvnútornejšej vrstvy rohovky nazývanej endotel.

Vyšetrenia sú bezkontaktné a pre pacienta úplne bezbolestné. Základné očné vyšetrenie je účtované podľa platného cenníka. 

Kompletné očné vyšetrenie

V rámci kompletného vyšetrenia vykonávame doplňujúce prístrojové merania pre získanie úplnej informácie o stave zraku klienta.

  • Vyšetrenie sietnice pomocou angio OCT
  • Vyšetrenie sietnice pomocou Fundus kamery
  • Vyšetrenie rohovky pomocou rohovkového tomografu Pentacam 
  • Vyšetrenie predného segmentu oka pomocou OCT

Všetky vyšetrenia sú bezkontaktné a pre klienta úplne bezbolestné.

Po prístrojovom meraní nasledujú subjektívne vyšetrovacie metódy, kedy sa klientovi venuje optometrista a lekár. Vyšetrujú sa zrakové funkcie, vyhodnocujú sa výsledky z prístrojového merania a vyšetrenie zameriavajú na konkrétny problém alebo potrebu klienta.

Kompletné očné vyšetrenie je účtované podľa platného cenníka.

Pri obidvoch typoch vyšetrení je možné, že bude klient rozkvapkaný kvapkami a po vyšetrení bude jeho videnie obmedzené približne na 1 až 3 hodiny. Odporúčame klientom, aby prišli na vyšetrenie s doprovodom.