Očné vyšetrenie

Očné vyšetrenie je prvým krokom na ceste k zdravému zraku. V rámci preventívnej prehliadky odborný lekár, oftalmológ, kontroluje vaše oči a zrak pomocou objektívnych a subjektívnych metód. Vyšetrenie slúži nie len ako prevencia, ale aj ako dôležitý podklad pre stanovanie liečby na základe individuálnych potrieb pacienta. Mimo iné dokáže u pacientov odhaliť aj ďalšie ochorenia, ktorými je napríklad cukrovka či zvýšený krvný tlak. Každý pacient má možnosť výberu komplexnosti vyšetrenia z dvoch úrovní – základné a kompletné očné vyšetrenie.

Vyšetrenie očí a zraku
je bezbolestné a plne bezkontaktné.

Objektívne metódy vyšetrenia zraku

Prístrojové merania v rámci objektívnej metódy vyšetrenia zraku sú realizované za účelom zistenia základných parametrov vašich očí. Špecialista kontroluje a meria dôležité parametre vašich očí, ktoré následne slúžia lekárovi k posúdeniu stavu vášho zraku.

Základné očné vyšetrenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Meranie refrakčných chýb a ich hodnoty.
Meranie zakrivenia rohovky a jeho parametrov.
Meranie hrúbky rohovky.
Meranie kvality a štruktúry vnútornej vrstvy rohovky – endotel.
Meranie vnútroočného tlaku.

Základné očné vyšetrenie je možné doplniť nadštandardnými prístrojovými meraniami, ktoré sú zahrnuté v rámci kompletného očného vyšetrenia.

Kompletné očné vyšetrenie

Vyšetrenie sietnice pomocou angio OCT.
Fotodokumentácia sietnice kamerou Fundus.
Detailné vyšetrenie rohovky oka rohovkovým tomografom Pentacam.
Vyšetrenie predného segmentu oka vďaka OCT.

Merania v rámci kompletného očného vyšetrenia sú obsiahnuté nad rámec základného vyšetrenia.

Subjektívne metódy vyšetrenia zraku

Výsledky objektívneho vyšetrenia zraku slúžia ako nevyhnutný podklad pre očného lekára a optometristu. V rámci subjektívnych vyšetrovacích metód sú následne kontrolované zrakové funkcie očí, kedy sa kontrola zameriava na konkrétne potreby každého pacienta.

Základné očné vyšetrenie

Základné očné vyšetrenie zahŕňa objektívne aj subjektívne metódy vyšetrenia klienta.

Objektívne metódy vyšetrenia pozostávajú z realizovania viacerých meraní. K základným meraniam patrí meranie dioptrickej hodnoty refrakčnej chyby, parametre zakrivenia a hrúbky rohovky, očný tlak a  vyšetrenie spekulárnym mikroskopom, ktorý detailne vyšetruje štruktúru najvnútornejšej vrstvy rohovky nazývanej endotel.

Vyšetrenia sú bezkontaktné a pre pacienta úplne bezbolestné. Základné očné vyšetrenie je účtované podľa platného cenníka. 

Kompletné očné vyšetrenie

V rámci kompletného vyšetrenia vykonávame doplňujúce prístrojové merania pre získanie úplnej informácie o stave zraku klienta.

  • Vyšetrenie sietnice pomocou angio OCT
  • Vyšetrenie sietnice pomocou Fundus kamery
  • Vyšetrenie rohovky pomocou rohovkového tomografu Pentacam 
  • Vyšetrenie predného segmentu oka pomocou OCT

Všetky vyšetrenia sú bezkontaktné a pre klienta úplne bezbolestné.

Po prístrojovom meraní nasledujú subjektívne vyšetrovacie metódy, kedy sa klientovi venuje optometrista a lekár. Vyšetrujú sa zrakové funkcie, vyhodnocujú sa výsledky z prístrojového merania a vyšetrenie zameriavajú na konkrétny problém alebo potrebu klienta.

Kompletné očné vyšetrenie je účtované podľa platného cenníka.

Pri obidvoch typoch vyšetrení je možné, že bude klient rozkvapkaný kvapkami a po vyšetrení bude jeho videnie obmedzené približne na 1 až 3 hodiny. Odporúčame klientom, aby prišli na vyšetrenie s doprovodom.

    Chcem byť informovaný o akciách a novinkách v IVIO

    Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a neunikne vám žiadna novinka, súťaž ani zľava v IVIO CLINIC.