Očné vyšetrenie

Očné vyšetrenie je prvým krokom na ceste k zdravému zraku. V rámci preventívnej prehliadky odborný lekár, oftalmológ, kontroluje vaše oči a zrak pomocou objektívnych a subjektívnych metód. Vyšetrenie slúži nie len ako prevencia, ale aj ako dôležitý podklad pre stanovanie liečby na základe individuálnych potrieb pacienta. Mimo iné dokáže u pacientov odhaliť aj ďalšie ochorenia, ktorými je napríklad cukrovka či zvýšený krvný tlak. Každý pacient má možnosť výberu komplexnosti vyšetrenia z dvoch úrovní – základné a kompletné očné vyšetrenie.

Vyšetrenie očí a zraku
je bezbolestné a plne bezkontaktné.

Objektívne metódy vyšetrenia zraku

Prístrojové merania v rámci objektívnej metódy vyšetrenia zraku sú realizované za účelom zistenia základných parametrov vašich očí. Špecialista kontroluje a meria dôležité parametre vašich očí, ktoré následne slúžia lekárovi k posúdeniu stavu vášho zraku.

Základné očné vyšetrenie

Meranie refrakčných chýb a ich hodnoty

Meranie zakrivenia rohovky a jeho parametrov

Meranie hrúbky rohovky

Meranie kvality a štruktúry vnútornej vrstvy rohovky – endotel

Meranie vnútroočného tlaku

Základné očné vyšetrenie je možné doplniť nadštandardnými prístrojovými meraniami, ktoré sú zahrnuté v rámci kompletného očného vyšetrenia.

Kompletné očné vyšetrenie

Vyšetrenie sietnice pomocou angio OCT

Fotodokumentácia sietnice kamerou Fundus

Detailné vyšetrenie rohovky oka  tomografom Pentacam

Vyšetrenie predného segmentu oka vďaka OCT

Merania v rámci kompletného očného vyšetrenia sú obsiahnuté nad rámec základného vyšetrenia.

Subjektívne metódy vyšetrenia zraku

Výsledky objektívneho vyšetrenia zraku slúžia ako nevyhnutný podklad pre očného lekára a optometristu. V rámci subjektívnych vyšetrovacích metód sú následne kontrolované zrakové funkcie očí, kedy sa kontrola zameriava na konkrétne potreby každého pacienta.

Cenník vyšetrení Poistenec Samoplatca
Vstupné predoperačné vyšetrenie – pred laserovou, refrakčnou operáciou 80 100
Vstupné predoperačné vyšetrenie – pred operáciou sivého zákalu 0 50
Kompletné očné vyšetrenie 80 100
Základné očné vyšetrenie 30 50
Kontrolné vyšetrenia 30 40
Kontrolné pooperačné vyšetrenie – štvrtá a ďalšia kontrola (prvé tri kontroly sú bezplatné) 20 20
Akútne vyšetrenie (cudzie teliesko) 0 50
Predpis korekcie 30 30
Perimeter 20 30
OCT 30 30
OCT Angio 50 50
Pentacam 40 50
USG 40 50
Endotelový mikroskop 40 50
Vyšetrenie a diagnostika glaukómu 60 100
FAG 50 190
FAG bez použitia kontrastnej látky 50 50
Potvrdenie na vodičský preukaz s perimetrom 60 60
Meranie vnútroočného tlaku 5 10
Konzultačné vyšetrenie 30 40
Konzultačné vyšetrenie prednostom kliniky 40 50
.