Liečba suchého oka

Čo to vlastne syndróm suchého oka je?

Syndróm suchého oka je jedna z najčastejších chorôb oka. Ide o multifaktoriálne ochorenie, ktoré vedie k vážnym subjektívnym ťažkostiam s možnosťou zhoršenia videnia. Klinický obraz je zložitý. Na jeho vzniku sa podieľajú patologické stavy oka a celá rada ďalších faktorov, súvisiacich s celkovým zdravotným stavom, povolaním, genetickou predispozíciou a vonkajším prostredím.
Syndróm suchého oka je charakterizovaný očnými symptómami a zmenou očného povrchu, ktoré sú vyvolané nestabilitou slzného filmu alebo jeho hyperosmolaritou. Slzný film predstavuje prvé optické rozhranie oka. Zaisťuje lubrikáciu očného povrchu, zabezpečuje omývaciu schopnosť oka, predstavuje ochranu rohovky, má antibakteriálny efekt, udržuje povrchovú homeostázu a zabezpečuje malé množstvo výživy pre rohovkový epitel.
Pre lepšie pochopenie syndrómu suchého oka, musíme poznať anatómiu slzného filmu, ktorý je zložený z troch základných vrstiev:
  • Lipidová vrstva (vonkajšia, olejovitá)
  • Vodná vrstva (stredná, vodná)
  • Mukózna alebo mucínová vrstva (vnútorná vrstva, ktorá je v kontakte s rohovkou)
Každá z týchto vrstiev hrá dôležitú úlohu pri poskytovaní dostatočného, kvalitne lubrikovaného povrchu oka. Každá z nich je produkovaná v rôznych typoch žliaz a porucha tvorby ktorejkoľvek z nich môže viesť k syndrómu suchého oka. Až 86% prípadov syndrómu suchého oka však spôsobuje nadmerné odparovanie vodnej vrstvy, ktoré je zapríčinené nedostatočnou tvorbou vonkajšej lipidovej vrstvy slzného filmu, ktorá má zabezpečiť zníženie rychlého odparovania sĺz. Tvorbu tejto vrstvy zabezpečujú najmä Meibomové žľazy, ktoré sa nachádzajú v hornej a dolnej mihalnici. Pri dysfunkcii týchto žliaz, ktorá vedie k nedostatočnej tvorbe lipidovej vrstvy, dochádza až k 16-krát rýchlejšiemu odparovaniu sĺz.

Na vznik suchého oka majú vplyv rôzne faktory, vrátane niektorých ochorení, liekov, aktivít spojených s každodennou prácou, nedostatok vitamínu A, suché prostredie, nosenie kontaktných šošoviek, prípadne môže ísť o stav po laserovej operácii očí. Syndróm suchého oka však môže byť jednoducho len časťou procesu starnutia organizmu.

Symptómy syndrómu suchého oka môžu byť rozmanité, môžu sa líšiť od jemného, občasného dráždenia oka až po výraznejšiu bolesť či svetloplachosť. Medzi najčastejšie príznaky patria:
Svrbenie
Pálenie
Začervenanie oka
Rozmazané  či zhoršené videnie meniace sa behom dňa
Pocit cudzieho telieska v oku
Nadmerné slzenie
Klienti, ktorí trpia syndrómom suchého oka môžu pociťovať zvýšený diskomfort počas alebo po ukončení aktivít ako pozeranie televízie, čítanie, práca s počítačom či mobilným telefónom.

Liečba syndrómu suchého oka sa doposiaľ zameriavala na zmiernenie nepríjemných symptómov a na prevenciu iných komplikácií. Najbežnejšou liečbou syndrómu suchého oka je použitie lubrikancií – umelých sĺz, očných gélov alebo kvapiek stimulujúcich produkciu prirodzených sĺz. Chirurgické riešenie je ďalším krokom v liečbe syndrómu suchého oka, predovšetkým u jeho ťažkých foriem, kedy dochádza k obturácii slzných bodov alebo k úprave postavenia mihalníc.

Dnes však existuje neinvazívna možnosť liečby syndrómu suchého oka pomocou prístrojov Eye-light a My-mask v kombinácii s aplikáciou autológneho séra. Pri ošetrení prístrojom Eye-light ide o aplikáciu polychromatického svetla, ktoré vďaka tepelným impulzom stimuluje Meibomove žľazy pre obnovenie ich normálnej činnosti.

Ošetrenie sa aplikuje na periorbitálne a lícne kosti, kde stimuluje kontrakciu Meibomových žliaz, ktorá vedie k zvýšeniu sekrécie lipidov a napomáha k obnoveniu lipidovej vrstvy, čo vedie k zníženiu odparovania sĺz. V prípade My-mask ide o jedinečnú technológiu fotobiomodulácie, ktorá je používaná už niekoľko rokov v rôznych oblastiach medicíny (dermatológia, zubné lekárstvo atď). Emisia konkrétnej svetelnej energie pri určitej vlnovej dĺžke vyvoláva endogénne zahrievanie mihalníc. Týmto ošetrením sa uľahčuje presakovanie mastných kyselín a lipidových zložiek z Meibomových žliaz, čím sa stabilizuje lipidová vrstva slzného filmu a tým sa znižuje nadmerné odparovanie sĺz.

Doplnkovou liečbou pomocou aplikácie autológneho séra – očných kvapiek vytvorených z plazmy krvi klienta, zabezpečíme pretrvávajúci účinok až do 6 mesiacov.Vhodnou kombináciu týchto troch metód dochádza k výraznému zlepšeniu funkcie Meibomových žliaz a teda k potlačeniu symptómov syndrómu suchého oka a to už v priebehu jedného mesiaca.

Predstavujeme systém EYE-LIGHT

Moderný a účinný spôsob liečby suchého oka

Ako systém funguje?

Pri ošetrení prístrojom Eye-light ide o aplikáciu polychromatického svetla, ktoré vďaka tepelným impulzom stimuluje Meibomove žľazy pre obnovenie ich normálnej činnosti. Ošetrenie sa aplikuje na periorbitálne a lícne kosti a napomáha k obnoveniu lipidovej vrstvy, čo vedie k zníženiu odparovania sĺz.

V prípade My-mask ide o jedinečnú technológiu fotobiomodulácie, ktorá je používaná už niekoľko rokov v rôznych oblastiach medicíny (dermatológia, zubné lekárstvo atď). Emisia konkrétnej svetelnej energie pri určitej vlnovej dĺžke vyvoláva endogénne zahrievanie mihalníc.

Týmto ošetrením sa uľahčuje presakovanie mastných kyselín a lipidových zložiek z Meibomových žliaz, čím sa stabilizuje lipidová vrstva slzného filmu a tým sa znižuje nadmerné odparovanie sĺz. Vhodnou kombináciu týchto dvoch metód dochádza k výraznému zlepšeniu funkcie Meibomových žliaz a teda k potlačeniu symptómov
syndrómu suchého oka a to už v priebehu jedného mesiaca.

Výhody liečby s EYE-LIGHT

1Najmodernejšia a najúčinnejšia liečba syndrómu suchého oka na svete
2Zlepšenie pocitu suchého oka už po prvom ošetrení
3Obmedzenie nutnosti používať drahé kvapky na zvlhčenie oka
4Bezbolestný, rýchly a neinvazívny zákrok
5Dlhodobo pretrvávajúci účinok ošetrenia

Ako prebieha ošetrenie?

Ošetrenie trvá iba pár minút, počas ktorých sedí pacient na pohodlnom kresle a jeho oči sú zakryté ochrannými okuliarmi. V oblasti periorbitálnych a lícnych kostí sa aplikuje rad ľahkých, jemných a neinvazívnych svetelných pulzov. Séria sa opakuje rovnakým spôsobom pre obe oči. Komplexné ošetrenie pozostáva zo štyroch sedení v týždňových intervaloch.

Výsledok ošetrenia

Liečba obnovuje normálnu aktivitu Meibomových žliaz s veľmi rýchlym subjektívnym zlepšením u klienta hneď od prvého sedenia. Účinok ošetrenia, ktoré pozostáva zo štyroch sedení, pretrvá 6 mesiacov až 3 roky, v závislosti od aktuálneho stavu klienta. V súčasnosti ide o najmodernejšiu liečbu syndrómu suchého oka.

Balíček liečby suchého okaPoistenecSamoplatca
Liečba suchého oka360360
Následná liečba suchého oka100100
.