Lamelárna keratoplastika

Transplantácia časti rohovky predstavuje najmodernejšiu a hlavne šetrnejšiu metódu, kedy nie je nutné odstrániť rohovku v celej jej hrúbke, len nahradiť poškodenú vrstvu, vonkajšiu alebo vnútornú.

Zatiaľ, čo techniky transplantácie rohovky v plnej hrúbke sa za posledné storočie príliš nezmenili, techniky lamelárnych  keratoplastík sa vyvíjali rýchlo a tento typ operácie spôsobil revolúciu v oblasti transplatácií rohovky hneď v niekoľkých smeroch.

Nesporným benefitom pre klientov našej kliniky je samostatné pracovisko očnej banky IVIO CLINIC EYE BANK (ICEB), kde pripravujeme lamelárne štepy potrebné pre tento typ výkonov. Štepy sú vyšetrené, preparované a transplantované v rámci jedného pracoviska, čo predstavuje vysokú mieru bezpečnosti pre klienta.

Na našom pracovisku realizujeme väčšinu typov lamelárnych transplantačných výkonov vrátane DALK, DMEK a DSAEK.

Error: Contact form not found.