Očná banka

IVIO CLINIC EYEBANK (ICEB)

Obsah týchto stránok je určený výlučne zdravotníckym pracovníkom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre pokračovanie prosím potvrďte, že ste upozorneniu porozumeli.

Sme nezisková organizácia, ktorá dodáva očným pracoviskám a chirurgom prispôsobené tkanivové produkty určené na transplantáciu.

Primárnou aktivitou ICEB je chirurgická pre-disekcia darovaného ľudského rohovkového tkaniva na použitie pri lamelárnych chirurgických zákrokoch. Vďaka úzkej spolupráci všetkých divízií IVIO sme schopní poskytnúť najkvalitnejšie služby pre celý reťazec transplantácie rohovky. V súčasnosti je ICEB vďaka svojmu technickému a personálnemu vybaveniu jednou z najvyspelejších tkanivových bánk v Európe. V súčasnosti pokrývame kompletnú škálu postupov na prípravu lamelárnych transplantačných procedúr rohovky, ako je DSAEK, DALK, DMEK a hemi DMEK.

Rohovkové štepy

Očné tkanivá /rohovky/ sú uchovávané v monitorovaných hypotermických podmienkach po dobu maximálne 14 dní. Očný bulbus je uchovávaný v sterilnej vlhkej komore po dobu maximálne 72 hodín. Kontrola kvality rohovky sa vykonáva makroskopicky a mikroskopicky vyšetrením na štrbinovej lampe, inverznom mikroskope a na spekulárnom mikroskope, kde je stanovený počet endotelových buniek.

Rohovka či celý bulbus sú odosielané vo validovanom prepravnom boxe, ktorý zabezpečuje po dobu transportu (minimálne 52 hodín) potrebnú teplotu +2 až + 8 ° C.

 

Rohovkové lamely

 • Lamela rohovková pre DSAEK – semiautomatická metóda
 • Lamela rohovková pre ULTRA THIN DSAEK – semiautomatická metóda
 • Lamela rohovková pre ULTRA THIN DSAEK v cartridge
 • Lamela rohovková pre DALK – semiautomatická metóda
 • Lamela rohovková pre DMEK – manuálne preparovaná
 • Lamela rohovková pre DMEK – manuálne preparovaná v cartridge

 

Sklerálny štep

 • Sklerálny štep v etanole – celá skléra
 • Sklerálny štep v etanole – 1/2
 • Sklerálny štep v etanole – 1/4

 

Amniová membrána

 • Štep 2×2 cm mrazený pri -80°C
 • Štep 2×3 cm mrazený pri -80°C
 • Štep 3×3 cm mrazený pri -80°C

Viac informácií a podmienky spolupráce získate po registrácii, v časti Moja zóna. Vyhradzujeme si právo overiť každú žiadosť o registráciu osobitne.