Náš tím

Sme najväčšia očná klinika na Slovensku
Sme IVIO CLINIC

V našom tíme spájame špičkových lekárov a mikrochirurgov, ktorí svoje odborné vzdelanie a skúsenosti získali na univerzitách a v oftalmologikých zariadeniach po celom svete.

Niektorí k nám prišli po dlhodobej praxi zo zahraničia, iní získali skúsenosti dlhoročným pôsobením na Slovenských klinikách a v nemocniciach, kde sa vzdelávali v rôznych oftalmologických disciplínach. Tím je starostlivo zložený tak, aby lekári svojim zameraním obsiahli na profesionálnej úrovni každú časť odboru oftalmológie a prinášali svojim klientom len tie najkvalitnejšie služby. V IVIO CLINIC sa venujeme nielen operatíve oka, ale aj výskumu v tejto oblasti, čo nám umožňuje trendy tvoriť, nie ich len nasledovať.

Sme najväčšia očná klinika na Slovensku.

Sme IVIO CLINIC.

 

V našom tíme spájame špičkových lekárov a mikrochirurgov zo Slovenska i zahraničia preto, aby sme Vám trvalo prinášali len tie najkvalitnejšie služby zo sveta oftalmológie. Naši chirurgovia realizovali počas svojej praxe doteraz viac ako 100000 zákrokov a prinášajú našim klientom viac ako 137 rokov skúseností.

Práve naši profesionáli vedia, že zdravie Vašich očí nie je o marketingových sloganoch
a silných vyhláseniach. Náš tím je citlivo zložený z odborníkov, ktorí už dnes patria medzi špičku na Slovensku i v Európe. Venujeme sa nielen operatíve oka, ale i výskumu v tejto oblasti, čo nám umožňuje trendy tvoriť, nie ich len sledovať.

Zameriavame sa na individuálnu komunikáciu a vzdelávanie našich klientov v bezpečnom prostredí našej kliniky, kde následne poskytujeme komplexnú starostlivosť o zrak. Rozumieme obavám pacientov a preto sme vytvorili príjemnú atmosféru nie len prostredím, ale hlavne ľudským prístupom.

Sme jediné pracovisko jednodňovej chirurgie na Slovensku, ktorého operačné sály spĺňajú náročnú normu čistoty prostredia ISO 5, teda super-aseptické. Pracujeme s absolútne najmodernejším a najbezpečnejším vybavením ktoré je dnes na svetovom trhu dostupné.

Náš tím

Naši chirurgovia realizovali počas svojej praxe doteraz viac ako 100 000 zákrokov a prinášajú našim klientom spolu viac ako 137 rokov skúseností.

MUDr. Konštantín Peško, PhD

prednosta, lekár oftalmológ, chirurg

Je výraznou osobnosťou oftalmologickej obce na Slovenku. V roku 2020 ukončil svoju vyše 35 ročnú prax lekára oftalmológa, chirurga a primára na pôde Univerzitnej nemocnice v Bratislave, aby mohol prijať ponuku stať sa prednostom očnej kliniky IVIO. Svojou podstatou je novátorom v zavádzaní progresívnych operačných postupov, ktoré stále zdokonaľuje. Je jedným z prvých očných chirurgov, ktorý realizoval lamelárny typ keratoplastiky metódou DMEK na Slovensku. Je predsedom Slovenskej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej chirurgie SKSCRS (Slovak Society of Cataract and Refractive Surgery). Je autorom viacerých publikácií, pravidelne sa zúčastňuje vzdelávacích podujatí na Slovensku i v zahraničí. Svoje zručnosti a poznatky ďalej odovzdáva mladým oftalmológom pri svojej pracovnej činnosti na pôde IVIO ACADEMY.

Pozrieť viac
MUDr. Zuzana Hrbeková

lekár oftalmológ, chirurg

Štúdium všeobecného lekárstva na Univerzite Komenského v Bratislave úspešne zavŕšila atestáciou v špecializácii oftalmológia v roku 2015. Doteraz pôsobila na pôde Univerzitnej nemocnice v Bratislave, kde získala bohaté skúsenosti pod vedením prim. MUDr. Konštantína Peška, PhD. Je skúsenou prednosegmentovou chirurgičkou. Na klinike IVIO sa špecializuje na refrakčné operačné výkony a na zákroky v oblasti estetickej medicíny. Absolvovala niekoľko kurzov u jedného z popredných refrakčných chirurgov na svete, profesora Dana Z. Reinsteina v Londýne.

Pozrieť viac
MUDr. Zuzana Kozárová

lekár oftalmológ

Má bohaté skúsenosti z oftalmologickej praxe pri vyšetrovaní dospelých ale rovnako i detských pacientov. Štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej Fakulte Univerzity Palackého v Olomouci ukončila v roku 2009. Po návrate na Slovensko nastúpila na pracovisko Očnej kliniky FN v Nitre, kde sa prevažne sústredila na prácu v detskej očnej ambulancii a v glaukómovej ambulancii. Po viac ako 10 rokoch sa rozhodla zmeniť pracovisko a v IVIO CLINIC pôsobí od januára 2021. Vďaka svojím bohatým skúsenostiam sa ďalej naplno venuje prevažne naším detským pacientom a pacientom s glaukómom.

Pozrieť viac
MUDr. Juraj Sekáč

lekár oftalmológ

Absolvent odboru všeobecného lekárstva Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom ukončení štúdií, sa v roku 2015 začal aktívne venovať praxi a špecializácii v odbore oftalmológie. V rámci svojho pôsobenia v Univerzitnej nemocnici v Bratislave sa zameriaval predovšetkým na diagnostiku a operácie šedého a zeleného zákalu. Nadobudnuté skúsenosti uplatnil neskôr v špecializovanom očnom centre v Malackách. Svoje znalosti, v odbore oftalmológie, aplikuje na sympóziách v rámci odborných prednášok a kongresoch v pozícii prednášajúceho špecialistu. Tím IVIO doplnil v júni 2022, ako jeden z lekárov v IVIO ambulancii v Bratislave.

Pozrieť viac
MUDr. Jana Sitárová

lekár oftalmológ

Skúsená očná lekárka s viac ako 25 ročnou praxou pôsobí aktuálne na našej pobočke IVIO Clinic Bratislava. Svoje skúsenosti v odbore očného lekárstva nadobudla nie len na pozícii oftalmologičky v Univerzitnej nemocnici Bratislava, Ružinov, ale aj v rohovkovej ambulancii, kde pôsobila v posledných dvoch rokoch. V rámci špecializácie sa sústredila najskôr na diagnostiku a liečbu pacientov s uveitídami či vnútroočnými zápalmi, neskôr však prešla k liečbe zápalových ochorení očnej rohovky či k indikácii keratoplastiky. Jej skúsenosti sú oceňované aj na medicínskej scéne, v rámci ktorej je pravidelným hosťom odborných podujatí, seminárov a sympózií.

Pozrieť viac
MUDr. Lenka Vanyová, FEBO

LEKÁR OFTALMOLÓG

Vyštudovaná doktorka všeobecného lekárstva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdií, v roku 2016, začala svoje zameranie sústrediť na odbor očného lekárstva. Následne tak v roku 2021 úspešne zložila skúšky a získala atestáciu v odbore oftalmológie. Ďalšie skúsenosti a znalosti nadobudla v špecializovanej oftalmologickej nemocnici, kde svoju prax sústreďovala na vyšetrenie a liečbu ochorení sietnice očí, v rámci nemocničného aplikačného centra. Svoje znalosti uplatňuje aj ako prednášajúca na odborných lekárskych seminároch a prednáškach. Vysokú odbornosť a nadobudnuté skúsenosti uplatňuje od mája 2022 u nás v IVIO CLINIC, kde sa venuje našim dospelým aj detským pacientom.

Pozrieť viac
Mgr. Bc. Beáta Vidová

Optometrista

Štúdium optometrie ukončila magisterskou skúškou na Masarykovej Univerzite v Brne a v rovnakom čase súbežne ukončila bakalársky program Ortoptiky. Už počas štúdií sa profilovala ako výnimočný talent, dosiahla viacero významných úspechov, aktívne prednášala na pôde OCCSEE (Optometry Conference of Central and South-eastern Europe). Po ukončení štúdií, svoje vedomosti okamžite preniesla do praxe. Stala sa vyhľadávanou odborníčkou s cennými skúsenosťami ako u dospelých tak i u detí. Na klinike IVIO pôsobí od augusta 2020, dovtedy pôsobila ako optometristka na pracoviskách v Českej republike. Aktívne participuje na vzdelávacích aktivitách IVIO ACADEMY.

Pozrieť viac
Dipl. Opt. Katarína Paulovičová

optometrista

Je vyštudovaný očný optik a diplomovaný optometrista s viac ako 14-ročnými skúsenosťami. Svoju prax naštartovala v sieti očných optík v Bratislave, neskôr pokračovala vo svojej práci v Banskej Bystrici, kde zabezpečovala chod viacerých prevádzok očných optík pre jedno z popredných oftalmologických pracovísk na Slovensku, OFTAL. Vďaka bohatým skúsenostiam je veľkým prínosom pre našu novootvorenú očnú optiku IVIO OPTIC. Počas svojej kariéry pracovala rovnako s dospelým ako aj s detským pacientom a vďaka svojej ľudskosti a profesionalite sa stala vyhľadávanou odborníčkou v oblasti optometrie. V IVIO CLINIC pôsobí od novembra 2021.

Pozrieť viac
Ivana Bilavčíková

Vrchná sestra

Vyštudovala odbor všeobecná sestra a zároveň špecializačné štúdium v odbore ošetrovateľstva v detskej a dorastovej psychiatrii. Neskôr svoje štúdium doplnila vzdelaním v odbore starostlivosti o pacienta v oftalmológii. Svojimi skúsenosťami patrí medzi ojedinelé osobnosti v Českej republike a na Slovensku. Do novembra 2019 viedla ako hlavná sestra prevádzku 11 očných kliník a mala na starosti vyše 300 zamestnancov. Radí sa medzi špičkových odborníkov našej kliniky s vyše 30 ročnou praxou. V IVIO CLINIC má na starosti prevádzku zariadenia a tím sestier. Svoje skúsenosti ďalej odovzdáva odbornej verejnosti v projekte IVIO ACADEMY.

Pozrieť viac
Mgr. Andrea Sanyová

Ortoptická sestra

Vďaka jej komplexnému a všestrannému vzdelaniu sa stala unikátnym odborníkom v oblasti ortoptiky a pleoptiky, s viac ako 28 ročnou praxou. V roku 1993 sa stala Zdravotnou sestrou a odvtedy svoje vzdelanie neustále dopĺňa. V roku 2003 sa stala Diplomovanou zdravotnou sestrou, štúdium ošetrovateľskej starostlivosti v odbore chirurgia ukončila v roku 2012. Od roku 2015 sa venovala štúdiu certifikovanej pracovnej činnosti v odbore ortoptika a pleoptika na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií v Bratislave. Neskôr svoje vedomosti doplnila o štúdium Sociálnej práce na Univerzite Palackého v Olomouci a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave. Na klinike IVIO pôsobí od novembra 2021, kde sa venuje našim detským pacientom.

Pozrieť viac