Detská očná ambulancia

IVIO CLINIC ponúka v rámci portfólia svojich služieb nie len vyšetrenia pre dospelých, ale aj kompletnú starostlivosť o oči svojich detských pacientov. Mimo komplexné vyšetrenia určené na kontrolu zraku dieťaťa, naša klinika ponúka možnosti ortoptických a pletoptických cvičení zameraných na korekciu zraku.

Vyšetrenie očí dieťaťa je dôležitou súčasťou preventívnej starostlivosti o jeho zrak. V rámci vývinu môžu u detí vzniknúť mnohé problémy, ktoré je pri včasnom zachytený možné úplne alebo čiastočne odstrániť. Pravidelnou kontrolou tak máte možnosť zabezpečiť bezproblémové videnie vášho dieťaťa v dospelom veku.

Náš tím

Naši chirurgovia realizovali počas svojej praxe doteraz viac ako 100 000 zákrokov a prinášajú našim klientom spolu viac ako 137 rokov skúseností.

MUDr. Zuzana Kozárová

lekár oftalmológ

Lekárka s bohatými skúsenosťami z oftalmologickej praxe pre deti, ale aj dospelých. Vyštudovaná doktorka, všeobecného lekárstva Lekárskej Fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, sa v roku 2009 po svojich štúdiách vrátila späť na Slovensko, kde nastúpila na pracovisko očnej kliniky FN v Nitre. V rámci svojej praxe sa sústredila prevažne na prácu v detskej očnej ambulancii a glaukómovej ambulancii. Po viac ako destiatich rokoch zmenila miesto svojho pôsobenia a stala sa plnohodnotným členom tímu IVIO CLINIC. Svoje dlhoročné skúsenosti dnes využíva v rámci služieb IVIO Detskej ambulancie a pri pacientoch s glaukómom.

Pozrieť viac
Mgr. Andrea Sanyová

Ortoptická sestra

Vďaka jej komplexnému a všestrannému vzdelaniu sa stala unikátnym odborníkom v oblasti ortoptiky a pleoptiky, s viac ako 28 ročnou praxou. V roku 1993 sa stala Zdravotnou sestrou a odvtedy svoje vzdelanie neustále dopĺňa. V roku 2003 sa stala Diplomovanou zdravotnou sestrou, štúdium ošetrovateľskej starostlivosti v odbore chirurgia ukončila v roku 2012. Od roku 2015 sa venovala štúdiu certifikovanej pracovnej činnosti v odbore ortoptika a pleoptika na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií v Bratislave. Neskôr svoje vedomosti doplnila o štúdium Sociálnej práce na Univerzite Palackého v Olomouci a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave. Na klinike IVIO pôsobí od novembra 2021, kde sa venuje našim detským pacientom.

Pozrieť viac
Každý z našich detských pacientov absolvuje na úvod vstupné očné vyšetrenie, ktorého výsledky slúžia lekárovi na zhodnotenia stavu očí a zraku dieťaťa. Očná prehliadka prebieha pod vedením našich špecialistov, ktorý vďaka svojej dlhoročnej praxi pomôžu prekonať akékoľvek obavy z vyšetrenia.

Každé vstupné očné vyšetrenie sa skladá z niekoľkých krokov, ktoré zaručujú komplexnosť výsledkov a zachytenie možných defektov oka.

Prístrojové merania

Meranie hodnoty vnútroočného tlaku a hodnoty dioptrií detí od 3 rokov prebieha pomocou špecializovaného prístroja nazývaného autorefraktometer. Pri pacientoch do 3 rokov sa meranie vykonáva ručným prístrojom.

Vyšetrenie lekárom

Pod dohľadom lekára prebieha v ambulancii zakrývací test, vyšetrenie očnej mobility a skúška ostrosti videnia.

Ortoptické vyšetrenie

Špeciálne ortoptické vyšetrenie sa, v prípade potreby, pridáva ako nadstavba k štandardnej prehliadke. Lekár má tak možnosť detailnejšie posúdiť spoluprácu očí, stanoviť uhlovú odchýlku postavenia očí, zhodnotiť priestorové videnie a ďalšie.

Meranie dioptrií

Opätovné meranie dioptrií prebieha po aplikácii očných kvapiek, ktoré pomôžu lekárovi s rozšírením zreničky a elimináciou zaostrovania oka, za účelom zistenia presnej hodnoty dioptrií.

Záverečné vyšetrenie a konzultácia

Na konci vstupného vyšetrenia prebieha posledná kontrola oka lekárom za pomoci štrbinovej lampy, ktorá pomáha s presvietením očných médií. Následná kontrola očného pozadia sleduje stav oka a jeho častí. Záverečná konzultácia s lekárom spočíva v zhodnotení výsledkov vstupnej prehliadky a návrhu postupu prípadnej liečby.

Preventívne vyšetrenie

Po absolvovaní vstupnej kontroly je dôležitá pravidelná preventívna kontrola vývoja zraku a očí dieťaťa.
Mladšie ako 15 rokov
2x
ročne
Staršie ako 15 rokov
1x
ročne

Prvé očné vyšetrenie môže byť pre dieťa a rodičia stresujúce. Aj preto kladieme
dôraz na prípravu dieťaťa tak, aby bol pre neho celý proces jednoduchý a príjemný. Zvolená
príprava záleží od veku dieťaťa a prispôsobuje sa jeho schopnostiam.

36
rokov

Domáca príprava sa zameriava na čítanie obrázkov, ktoré sú súčasťou zakrývacieho testu. Obrázky zasielame elektronicky niekoľko dní pred vyšetrením. Rodič má tak priestor, formou hry, naučiť dieťa s obrázkami pracovať. Všetko v pohodlí domáceho prostredia.

Obrázky sú určené pre najmenšie deti, kedy sa učia rozoznať a správne pomenovať jednotlivé zobrazené predmety.

Pre väčšie deti je pripravené čítanie písmena E, v rámci ktorého sa určuje smer troch „nožičiek“ – hore, dole, doľava alebo doprava.

>6
rokov

Deti navštevujúce školu bez problémov zvládajú čítanie. Z tohto dôvodu sa obrázkové symboly zamieňajú za samotné písmená, ktoré má dieťa, v rámci vyšetrenia, za úlohu prečítať.

V rámci domáceho tréningu je potrebné deťom vysvetliť, že symboly resp. písmená budú čítať so zakrytým jedným či druhým okom. Zakrytie oka prebieha jednoduchým priložením ruky alebo prelepením.

Mimo tréningu na zakrývací test je dôležité s dieťaťom komunikovať celý proces vyšetrenia a úkony, ktoré ho čakajú. V priebehu vyšetrenia sa detskému pacientovi rozkvapkávajú oči či svieti do nich svetlom. Dôraz sa kladie najmä na bezbolestnosť vyšetrenia a prítomnosť rodiča po celú dobu trvania, zaisťujúc tak väčší pocit istoty a bezpečia.

Prevencia je dôležitým predpokladom pre správny a zdravý vývoj očí dieťaťa. Vďaka pravidelným kontrolám má tak lekár možnosť zachytiť prípadné defekty a ochorenia oka ešte v skorom štádiu. Včasná diagnóza pomáha eliminovať dopady zrakových porúch či problémy úplne odstrániť.
Detská očná ambulancia v IVIO Clinic ponúka možnosť jedinečných ortoptických a pleoptických cvičení, ktoré sú efektívnym prostriedkom pre správnu korekciu zraku. Cvičenia sa vykonávajú ambulantnou formou priamo na klinike, na základe odporúčania lekára.

Pleoptické cvičenia

Pleoptika je metóda určená na liečbu tupozrakosti dieťaťa. Očná vada výrazne ovplyvňuje kvalitu zraku dieťaťa, ktoré má na jedno oko výrazne zhoršenú schopnosť ostrého videnia. Tupozrakosť, amblopya, je porucha, ktorú nie je možné chirurgicky odstrániť. K jej korekcii sa využívajú dioptrické okuliare, okluzor a pleoptické cvičenia.

Čo je tupozrakosť
a ako je možné ju
diagnostikovať?

Pleoptické cvičenia precvičujú priestorovú orientáciu dieťaťa, citlivosť na farby a vnímanie svetelných podnetov postihnutým okom. Pomocou špeciálnych prístrojov a pomôcok dieťa sleduje rôzne podnety, vďaka ktorým trénuje svoje videnie s cieľom zrovnania oboch očí. V IVIO CLINIC využívame v rámci pleoptických cvičení CAM simulátor a Cuppersov stolný koordinátor.


S rastúcim vekom dieťaťa postupne klesá účinnosť jeho liečby. Z tohto dôvodu je včasná diagnostika ochorenia a nastavenie liečby nevyhnutné. Pri deťoch vo veku do 4 rokov dosahuje správne nastavená liečba až 84% úspešnosť.

Chcete sa dozvedieť viac o poruchách zraku detí?

Ortoptické cvičenia

Ortoptika je zameraná na liečbu a obnovenie porušeného videnia oboch očí dieťaťa. Medzi
takéto poruchy patria napríklad refrakčné chyby oka či strabizmus – škúlenie. Cieľom cvičení
je dosiahnutie čo najlepšej zrakovej ostrosti.

Dieťa pod odborným dohľadom špecialistu precvičuje pomocou ortoptických prístrojov obe oči zároveň. Dieťa v prístroji vidí dva rôzne obrazy, kedy každé z očí sa zameriava na iný z obrazov. Vďaka cvičeniu dieťa posilňuje ostré videnie každého oka samostatne a pomáha tak korekcii celkového zraku.
Poistenec Samoplatca
Vstupné očné vyšetrenie 60 80
Kontrolné vyšetrenie 25 30
Akútne vyšetrenie (zápal, začervenanie očí…) 25 30
Predpis okuliarovej korekcie 10 10
Pohovor pred aplikáciou kontaktných šošoviek 50 50
Kontrolné vyšetrenie kontaktných šošoviek 30 30
Vyšetrenie na synoptofore 30 80
Vyšetrenie strabizmu 60 80
Ortoptické, pleoptické cvičenie 60 minút 50 50
Ortoptické, pleoptické cvičenie 30 minút 30 30
Balík 10 sedení ortoptických, pleoptických cvičení po 60 minút 450 450
Balík 15 sedení ortoptických, pleoptických cvičení po 30 minút 350 350

Zmluvné poisťovne IVIO CLINIC

logo_vszp_1riadok
Všeobecná zdravotná poisťovňa
na všetky ambulantné vyšetrenia
logo-union_claim
Union
na všetky ambulantné vyšetrenia a chirurgické zákroky preplácané poisťovňou
.