Cenník

Cenník vyšetrení

Poistenec Samoplatca
Vstupné predoperačné vyšetrenie – pred laserovou, refrakčnou operáciou 80 100
Vstupné predoperačné vyšetrenie – pred operáciou sivého zákalu 0 50
Kompletné očné vyšetrenie 80 100
Základné očné vyšetrenie 30 50
Kontrolné vyšetrenia 30 40
Kontrolné pooperačné vyšetrenie – štvrtá a ďalšia kontrola (prvé tri kontroly sú bezplatné) 20 20
Akútne vyšetrenie (cudzie teliesko) 0 50
Predpis korekcie 30 30
Perimeter 20 30
OCT 30 30
OCT Angio 50 50
Pentacam 40 50
USG 40 50
Endotelový mikroskop 40 50
Vyšetrenie a diagnostika glaukómu 60 100
Meranie vnútroočného tlaku 5 10
FAG 50 190
FAG bez použitia kontrastnej látky 50 50
Potvrdenie na vodičský preukaz s perimetrom 40 50

Cenník operácií sivého zákalu

Poistenec Samoplatca
Monofokálna šošovka BASIC* 0 700
Monofokálna šošovka PLUS* 80 800
Monofokálna šošovka PREMIUM* 150 900
Šošovka s rozšíreným rozsahom videnia* 600 1100
Tórická šošovka s rozšíreným rozsahom videnia* 900 1300
Tórická monofokálna šošovka* 130 1100
Multifokálna šošovka* 850 1250
Tórická multifokálna šošovka* 1000 1400
Asistencia femtosekundovým laserom LenSx* 390 390
Použitie navigačného systému* 50 50
Laserová dokorekcia* 300 300
*Cena je za 1 oko.

Cenník sekundárneho sivého zákalu

Poistenec Samoplatca
Operácia sekundárnej katarakty* 100 500
Operácia sekundárnej katarakty YAG laserom* 50 230
*Cena je za 1 oko.

Cenník sekundárna implantácia IOL

Poistenec Samoplatca
Monofokálna IOL do sulkus ciliaris* 500 500
Artisan aphakia/Iris Claw IOL* 100 1200
Repozícia implantovanej IOL* 50 350
Explantácia a reimplantácia IOL* 200 800
*Cena je za 1 oko.

Cenník transplantácia rohovky

Poistenec Samoplatca
Transplantácia rohovky perforačná PKP* 300 2500
Transplantácia rohovky zadná lamelárna – DMEK* 300 2500
Transplantácia rohovky predná lamelárna – DALK* 0 2500
Krytie rohovky amniovou membránou* 150 400
*Cena je za 1 oko.

Cenník iných operácií rohovky

Poistenec Samoplatca
CXL terapia – corneal cross linking* 120 450
Intrastromálna implantácia distenčných prstencov* 500 1800
AK – incízna astigmatická keratotómia* 0 300
*Cena je za 1 oko.

Cenník laserových operácií

Poistenec Samoplatca
SURFACE* 400 400
SURFACE PRO* 600 600
FEMTO LASIK* 600 600
PRESBYOND* 1300 1300
Relex SMILE* 990 990
Dokorekcia* 300 300
*Cena je za 1 oko.

Cenník operácií šošovky RLE, PRELEX

Poistenec Samoplatca
RLE – Refractive Lens Exchange /mono/* 800 800
RLE Toric /mono toric/* 1100 1100
PRELEX – Presbyopic Lens Exchange /multi/* 1300 1300
PRELEX Toric /multi toric/* 1500 1500
Asistencia femtosekundovým laserom LenSx* 290 290
Použitie navigačného systému* 50 50
*Cena je za 1 oko.

Cenník implantácia fakickej šošovky

Poistenec Samoplatca
ICL sférická /myopia, hypermetropia/* 1480 1480
ICL tórická* 1480 1480
*Cena je za 1 oko.

Cenník ostatných očných operácií

Poistenec samoplatca
Operácia glaukómu* 100 450
Operácia glaukómu laserom* 50 300
Operácia pterýgia* 100 350
Operácia chalasea* 50 150
Operácia nádorov mihalníc* 100 350
Operácia nádorov spojovky* 100 350
*Cena je za 1 oko.

Cenník okuloplastických zákrokov

Poistenec Samoplatca
Plastické operácie mihalníc/blepharoplastika/ cena za obe oči 300 600
Plastické operácie mihalníc/ektropium, entropium/* 300 600
Aplikácia botulotoxínu od 100 od 100
Aplikácia dermálnych výplní s kys. hyalurónovou od 150 od 150
Aplikácia liftingových nití od 230 od 230
PLEXR – xantelazmy 150 150
PLEXR – kožné výrastky od 50 od 50
PLEXR – neinvazívna blepharoplastika- horné viečka 300 300
PLEXR – neinvazívna blepharoplastika- dolné viečka 300 300
PLEXR – neinvazívna blepharoplastika – horné a dolné viečka 550 550
Ostatné malé chirurgické zákroky v okolí oka so šitím* 100 100
Ostatné malé chirurgické zákroky v okolí oka bez šitia* 100 100
*Cena je za 1 oko.

Cenník operácií a výkonov pri ochoreniach sietnice

Poistenec Samoplatca
Laserová koagulácia sietnice* 50 150
Pars plana vitrektómia* 50 800
Kryopexia* 50 150
Pneumoretinopexia* 50 300
Intravitreálna aplikácia Bevacizumab /Avastin/ 50 300
*Cena je za 1 oko.

Cenník detských očných vyšetrení

 PoistenecSamoplatca
Vstupné očné vyšetrenie6080
Kontrolné vyšetrenie2530
Akútne vyšetrenie (zápal, začervenanie očí…)2530
Predpis okuliarovej korekcie1010
Pohovor pred aplikáciou kontaktných šošoviek5050
Kontrolné vyšetrenie kontaktných šošoviek3030
Vyšetrenie na synoptofore3080
Vyšetrenie strabizmu6080
Ortoptické, pleoptické cvičenie 60 minút5050
Ortoptické, pleoptické cvičenie 30 minút3030
Balík 10 sedení ortoptických, pleoptických cvičení po 60 minút450450
Balík 15 sedení ortoptických, pleoptických cvičení po 30 minút350350

Cenník - iné

Poistenec Samoplatca
Balíček liečby suchého oka  350 350
Autológne sérum  100 100
Celková anestéza  450 450
Pohovor pred aplikáciou kontaktných šošoviek 50 50
Kontrolné vyšetrenie kontaktných šošoviek 30 30
Tvrdé kontaktné šošovky (2 oči) 500 500
Hybridné kontaktné šošovky (2 oči) 500 500
Krycia kontaktná šošovka (1 oko) 15 15
Zrakový tréning dospelý 50 50
Balík 10 sedení zrakový tréning dospelý 450 450
Vyšetrenie paralytického strabizmu u dospelých 50 50
Vyšetrenie skrytého strabizmu u dospelých 30 30
Odber biologického materiálu 15 15
Injekčné podanie lieku 10 10
Výpis z dokumentácie 10 10