Cenník

Cenník vyšetrení
Cenník vyšetrení
Poistenec
Samoplatca
Vstupné predoperačné vyšetrenie – pred laserovou, refrakčnou operáciou
80
100
Vstupné predoperačné vyšetrenie – pred operáciou sivého zákalu
0
50
Kompletné očné vyšetrenie
80
100
Základné očné vyšetrenie
30
50
Kontrolné vyšetrenia
30
40
Kontrolné pooperačné vyšetrenie – štvrtá a ďalšia kontrola (prvé tri kontroly sú bezplatné)
20
20
Akútne vyšetrenie (cudzie teliesko)
0
50
Predpis korekcie
30
30
Perimeter
20
30
OCT
30
30
OCT Angio
50
50
Pentacam
40
50
USG
40
50
Endotelový mikroskop
40
50
Vyšetrenie a diagnostika glaukómu
60
100
FAG
50
190
FAG bez použitia kontrastnej látky
50
50
Potvrdenie na vodičský preukaz s perimetrom
60
60
Meranie vnútroočného tlaku
5
10
Konzultačné vyšetrenie
30
40
Konzultačné vyšetrenie prednostom kliniky
40
50
Ceny sú platné od 15.11.2022
Cenník operácií šedého zákalu
Cenník šošoviek pri operácií šedého zákalu (ceny za 1 oko)
Poistenec
Samoplatca
Monofokálna šošovka BASIC
0
730
Monofokálna šošovka PLUS
170
830
Monofokálna šošovka PREMIUM
190
930
Šošovka s rozšíreným rozsahom videnia
780
1280
Tórická šošovka s rozšíreným rozsahom videnia
1030
1430
Tórická monofokálna šošovka
380
1130
Multifokálna šošovka
780
1280
Tórická multifokálna šošovka
1030
1430
Ceny sú platné od 15.11.2022
Cenník doplnkových výkonov (ceny za 1 oko)
Poistenec
Samoplatca
Asistencia femtosekundovým laserom LenSx
390
390
Operácia sekundárnej katarakty YAG laserom
50
230
Laserová dokorekcia
300
300
Ceny sú platné od 15.11.2022
Cenník sekundárna implantácia IOL (ceny za 1 oko)
Poistenec
Samoplatca
Monofokálna IOL do sulkus ciliaris
500
500
Artisan aphakia/Iris Claw IOL
100
1200
Repozícia implantovanej IOL
50
350
Explantácia a reimplantácia IOL
200
800
Ceny sú platné od 15.11.2022
Cenník operácie rohovky
Cenník transplantácie rohovky (ceny za 1 oko)
Poistenec
Samoplatca
Transplantácia rohovky perforačná PKP
300
2500
Transplantácia rohovky zadná lamelárna – DMEK
300
2500
Transplantácia rohovky predná lamelárna – DALK
300
2500
Krytie rohovky amniovou membránou
150
400
Ceny sú platné od 15.11.2022
Cenník liečba keratokonusu
Cenník liečba keratokonusu (ceny za 1 oko)
Poistenec
Samoplatca
CXL terapia – corneal cross linking
120
450
Ceny sú platné od 15.11.2022
Cenník laserových operácií
Cenník laserových operácií – korekcia zraku do 40 rokov (ceny za 1 oko)
Poistenec
Samoplatca
SURFACE
400
400
SURFACE PRO
600
600
femtoLASIK
600
600
PRESBYOND
1300
1300
Relex SMILE
990
990
Dokorekcia
300
300
Ceny sú platné od 15.11.2022
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny.
Cenník refrakčných zákrokov
Cenník refrakčných zákrokov – výmena vnútroočnej šošovky (korekcia zraku 40+)
Poistenec
Samoplatca
RLE – Refractive Lens Exchange /monofokálna šošovka/*
830
830
RLE Toric /mono torická šošovka/*
1230
1230
PRELEX – Presbyopic Lens Exchange /multifokálna šošovka/*
1380
1380
PRELEX Toric /multi torická šošovka/*
1530
1530
Asistencia femtosekundovým laserom LenSx*
290
290
* Cena za jedno oko
Ceny sú platné od 15.11.2022
Cenník ostatných očných operácií
Cenník ostatných očných operácií (ceny za 1 oko)
Poistenec
Samoplatca
Operácia glaukómu
100
450
Operácia glaukómu s implantátom
0
0
Operácia glaukómu laserom
50
300
Operácia pterýgia
100
350
Operácia chalasea
50
150
Operácia nádorov mihalníc
100
350
Operácia nádorov spojovky
100
350
Ceny sú platné od 15.11.2022
Liečba sietnice
Cenník liečby ochorení sietnice
Poistenec
Samoplatca
Laserová koagulácia sietnice*
50
150
Pars plana vitrektómia*
50
800
Kryopexia*
50
150
Pneumoretinopexia*
50
300
Intravitreálna aplikácia Bevacizumab /Avastin/
50
300
* Cena za 1 oko
Ceny sú platné od 15.11.2022
Liečba suchého oka
Balíček liečby suchého oka
Poistenec
Samoplatca
Liečba suchého oka
360
360
Následná liečba suchého oka
100
100
Ceny sú platné od 15.11.2022
Cenník iné
Cenník iné
Poistenec
Samoplatca
Autológne sérum
100
100
Celková anestéza
450
450
Pohovor pred aplikáciou kontaktných šošoviek
50
50
Kontrolné vyšetrenie kontaktných šošoviek
30
30
Tvrdé kontaktné šošovky (2 oči)
550
550
Hybridné kontaktné šošovky (2 oči)
500
500
Krycia kontaktná šošovka (1 oko)
15
15
Zrakový tréning dospelý
50
50
Balík 10 sedení zrakový tréning dospelý
450
450
Vyšetrenie paralytického strabizmu u dospelých
50
50
Vyšetrenie skrytého strabizmu u dospelých
30
30
Odber biologického materiálu
15
15
Injekčné podanie lieku
10
10
Výpis z dokumentácie
12
12
Administratívny úkon
12
12
Doplatok za operáciu
0
0
Ceny sú platné od 23.3.2023
Cenník základných vyšetrení a zákrokov
Poistenec
Samoplatca
Preventívna prehliadka – základná
30
30
Preventívna prehliadka – komplexná s perimetrickým vyšetrením
50
50
Vyšetrenie a predpis okuliarov – dospelí
0
30
Komplexné oftalmologické vyšetrenie dieťaťa (10-18 rokov)
0
30
Korekcia refrakčnej chyby podľa výsledkov vyšetrení dieťaťa(10-18 rokov)
0
10
Zmeranie okuliarov na fokometri
0
3,50
Aplikácia kontaktných šošoviek s vyšetrením
0
30
Kontrola znášanlivosti kontaktných šošoviek, bez aplikácie
0
20
Vyšerenie pred laserovou refrakčnou operáciou
0
50
Kompletné vyšetrenie pred operáciou sivého zákalu
0
50
Vyšetrenie predného segmentu štrbinovou lampou
0
10
Vyšetrenie očného pozadia štrbinovou lampou + kvapky
0
11,50
Meranie vnútroočného tlaku
0
5
Komplexné vyšetrenie pri glaukóme alebo pri podozrení na glaukóm
0
60
Vyšetrenie komorového uhla – gonioskopia
0
7
Vyšetrenie rozsahu zorného poľa perimetrom
0
16
Vyšetrenie centrálneho zorného poľa: Amsler test, edukácia
0
6
Vyšetrenie objektívnej refrakcie bez cykloplégie
0
5,50
Meranie objektívnej refrakcie s cykloplégiou – deti
0
7
Schirmerov test slznej sekrécie
0
5,50
Predoperačné vyšetrenie pred plastickým zákrokom
0
30
Ošetrenie zápalu predného segmentu oka
0
5
Odstránenie cudzieho telesa z predného segmentu oka
0
20
Preplach slzných ciest
0
12,50
Chirurgické zákroky na viečkach malého rozsahu (veruky, nádory)
0
20
Chirurgické zákroky na prednom segmente oka
0
25
Epilácia mihalníc
0
16
Balíček liečby suchého oka
260
260
Injekcia parabulbárne, subkonjuktiválne, retrobulbárne
0
15
Injekcia muskulárne
0
6
Obväz oka
0
1,50
Odber biologického materiálu
0
8
Administrativa
15
15
Konzultačno – poradenská činnosť
20
20
Komunikácia s pacientom v anglickom jazyku
50
50
Ceny sú platné od 15.11.2022
Prehliadky a lekársky posudok
Poistenec
Samoplatca
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla bez perimetra(Z02.4)
45
45
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s perimetrom (Z02.4)
60
60
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu s perimetrom(Z02.7)
60
60
Vyšetrenie na žiadosť zamestnávateľa
50
50
O zdravotnej spôsobilosti pred pobytom alebo prácou v zahraničí, pre špecializačný kurz
40
40
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre štúdium /SOU, SŠ, VŠ/ (Z02.7)
30
30
Prehliadka pracovníkov SBS služby (Z02.8)
30
30
Vyšetrenie pre športovou záťažou (Z02.5)
30
30
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie na žiadosť občana
40
40
Ceny sú platné od 15.11.2022
Výkony na žiadosť pacienta
Poistenec
Samoplatca
Vyšetrenie v ordinačných hodinách bez predošlého objednania
50
50
Vyšetrenie pre komerčnú poisťovňu (Z02.6)
50
50
Iné vyšetrenie na administratívne účely (sociálna poisťovňa, invalidné, kúpelná liečba)(Z02.8)
40
40
Poplatok za opätovné administratívne vystavenie predpisu optickú pomôcku pri strate alebo ak vypršala jeho platnosť (Z02.8)
5
5
Poplatok za nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne
5
5
Dokumentácia nálezov na USB nosič, mailom na vlastnú žiadosť
10
10
Výpis zo zdravotnej dokumentácie
12
12
Ceny sú platné od 15.11.2022
Aptos liftingové nite Cena
Visage excellence 190 mm – 10 ks 1200
Visage excellence + HA 190 mm – 10 ks 1300
Visage excellence soft 100 mm – 10 ks 770
Visage excellence soft + HA 100 mm – 10 ks 800
Light lift thread – 2 ks 850
Light lift spring – 4 ks 450
Light lift linea 120 mm – 10 ks* 280
Nano spring – 10 ks 350
Ceny sú platné od 15.11.2022
*50% zľava sa nevzťahuje na tento produkt
Aptos liftingové nite – zvýhodnené balíky Cena
baliček BASIC – Light lift linea 120 mm* + Light lift thread 1050
Balíček STANDARD na jemnejšie vrásky – Visage excellence soft 100 mm + Light lift thread 1450
Balíček STANDARD+ na hlbšie vrásky – Visage excellence 190 mm + Light lift thread 1850
Balíček DELUXE na jemnejšie vrásky – Visage excellence soft + HA + Light lift thread 1500
Balíček DELUXE+ na hlbšie vrásky – Visage excellence 190 mm + HA + Light Lift thread 1950
Ceny sú platné od 15.11.2022
*50% zľava sa nevzťahuje na tento produkt
Aplikácia botulotoxínu Cena 2. Aplikácia 3. Aplikácia
Jedna oblasť tváre 120 110 100
Dve oblasti tváre 200 190 180
Tri oblasti tváre 270 260 240
Foxy eyes 50
Bunny lines 50
Gummy smile 50
Ceny sú platné od 1.12.2023
Aplikácia botulotoxínu – zvýhodnené balíky Cena
Okolie očí + Foxy eyes 140
Ceny sú platné od 1.2.2023
Aplikácia kyseliny hyalurónovej Cena
Skin booster (TEOSYAL Redensity 1) – 2 ml | 1. Aplikácia 270
Skin booster (TEOSYAL Redensity 1) – 2 ml | 2. Aplikácia 250
Skin booster (TEOSYAL Redensity 1) – 2 ml | 3. Aplikácia 240
Skin booster (TEOSYAL Redensity 1) – 3 ml | 1. Aplikácia 350
Skin booster (TEOSYAL Redensity 1) – 3 ml | 2. Aplikácia 330
Skin booster (TEOSYAL Redensity 1) – 3 ml | 3. Aplikácia 320
Vyhladenie povrchových vrások (TEOSYAL RH1)* od 220
Vyhladenie nosovo-ústnych vrások (TEOSYAL RH2)* od 250
*Cena za aplikáciu 1 ml
Ceny sú platné od 7.4.2023
Plastické operácie viečok (mihalníc) Poistenec Samoplatca
Blefaroplastika 300 660
Plastické operácie mihalníc (ektropium, entropium)* 150 300
Ceny sú platné od 15.11.2022
Ostatné malé chirurgické zákroky Cena
Odstránenie xantelazmy 150
Odstránenie kožných výrastkov od 50
Ostatné malé chirurgické zákroky v okolí oka* 100
Ceny sú platné od 15.11.2022
Iné Cena
Konzultácia k zákroku 30
Ceny sú platné od 13.2.2023
Cenník detská ambulancia
Poistenec
Samoplatca
Vstupné očné vyšetrenie
60
80
Kontrolné vyšetrenie
25
30
Akútne vyšetrenie (zápal, začervenanie očí…)
25
30
Predpis okuliarovej korekcie
10
10
Pohovor pred aplikáciou kontaktných šošoviek
50
50
Kontrolné vyšetrenie kontaktných šošoviek
30
30
Vyšetrenie na synoptofore
30
80
Vyšetrenie strabizmu
60
80
Ortoptické, pleoptické cvičenie 60 minút
50
50
Ortoptické, pleoptické cvičenie 30 minút
30
30
Balík 10 sedení ortoptických, pleoptických cvičení po 60 minút
450
450
Balík 15 sedení ortoptických, pleoptických cvičení po 30 minút
350
350
Ceny sú platné od 15.11.2022
Darčekový poukaz
Cenník poukazov
Cena
Darčekový poukaz 100
100
Darčekový poukaz 200
200
Darčekový poukaz 500
500
Darčekový poukaz 1000
1000

Objednávka na vyšetrenie

Naši lekári Vám odborne poradia a pomôžu s liečbou Vášho ochorenia. Vyplňte nižšie zobrazený formulár a objednajte sa ešte dnes. Nezabudnite uviesť číslo Vášho mobilného telefónu, aby sme Vás mohli kontaktovať za účelom dohodnutia vhodného termínu.

    Objednať sa na vyšetrenie

    Zanechajte nám svoje kontaktné údaje, náš operátor Vás bude kontaktovať hneď, ako to bude možné.